Dolomen Poulnabrone – znajduje się w hrabstwie Clare na płaskowyżu Burren na wschód od drogi Ballyvaughan – Corrofin.

Jest to najstarszy zabytkowy megalityczny pomnik w Irlandii – strop jego utworzony z płaskiej płyty granitowej o wymiarach 3,5 na 2 metry i wadze prawie 40 ton, podtrzymywanej dwoma głazami nośnymi w wysokości 1,8 metra. Wejście zostało skierowane w kierunku północnym.

W roku 1985 odbyły się tam prace remontowo-archeologiczne podczas których odkryto tam szczątki 15 dorosłych osób i 6 dzieci a, także różne narzędzia, które zostały poddane datowaniu radiowęglowemu które pozwoliło ustalić wiek na około 3800 a 3200 lat p.n.e. ustalono także, że grobowiec był stale użytkowany przez około 600 lat.

W epoce brązu grobowiec został powtórnie wykorzystany do pochówku noworodka.

Cały obszar dookoła jest charakterystycznym krajobrazem krasowym będącym wynikiem połączenia rozpuszczania się pod wpływem wód opadowych jaki i aktywności lodowcowej (16 tys. lat temu), kiedy to wielkie bryły lodowca przemieszczając się tworzyły charakterystyczne szczeliny w blokach wapienia zwane graniami.