Caherconnell – (Cathair Chonaill) – czyli w dosłownymtłumaczeniu „kamienny pierścień”. Ten unikalny irlandzki fort pierścieniowy znajduje się on na płaskowyżu Burren w hrabstwie Clare, na zachód od drogi R480 łączącej Ballyvaughan z zamkiem Leamaneh.

Ta wybudowana 1500 lat temu imponująca budowla mierzy 45 metrów średnicy i 3 metrowe ściany i jest wspaniale zachowanym kamiennym fortem (oryginalnie ściany miały jeszcze jeden metr).

Podczas krucjat, które rozpoczeły sie za panowania papieża Urbana II, kiedy to Normanowie zaczęli przejmować władzę w Anglii, mieszkańcy fortu Caherconnell (rodzina Ologhlenów) pozostali potężni i bogaci, a w XV / XVI wieku przenieśli się do zamku Glensleade położonego około 3 kilometrów na północ.

Przez cały czas odbywają się tam prace wykopaliskowe, którym można przyjrzeć się z bliska.

Na miejscu znajduje się centrum dla zwiedzających gdzie można wziąść udział w 20 minutowej prezentacji dzięki której można się więcej dowiedzieć na temat: historii powstania, mieszkańcom oraz prowadzonym obecnie wykopaliskom.

Na miejscu mozna także wziąść udział w pokazie psów pasterskich czy owiec, a po tym wszystkim zjeśc lunch na miejscu i podziwiać piękno unikalnego na skale światową krajobrazu Burren.